Opinies, Achtergronden, Succes Verhalen en Andere Projecten.

INDEX:

Opinies
Slingers voor iedereen!
Creatief?
Tijdloos = zinloos
Crisis?

Achtergronden
Een blazoen...
Geen verzamelaar
Met figuurzaag en houtlijm
Levende geschiedenis

Succes verhalen
Guatemala
Congo

Andere Projecten
Legio Secunda Augusta
Socci et Hostes
Coronel de la Cochinilla

LEVENDE GESCHIEDENIS
Het is niet verwonderlijk dat de opdracht om een schild te maken mij direct aansprak. Ik heb namelijk een grote interesse in het oude Europa en dan met name de Kelten van voor de jaartelling.

Tijdens festivals die iets met de Kelten of hun geschiedenis te maken hebben, beeld ik het leven uit van de mens uit de ijzertijd. Ik maak mijn eigen kleding en een deel van mijn eigen (wapen) uitrusting. Ook reconstrueer ik andere voorwerpen, zoals huisraad en cultobjecten. Maar bovenal doe ik onderzoek naar alles wat met Keltische kunst en decoraties te maken heeft. Ik lees over en bestudeer de verschillende stromingen en invloeden die deze cultuur van 600 voor tot ongeveer 100 na Christus hebben en pas deze kennis ook graag weer toe in het maken maken van schilden.

TIJDLOOS = ZINLOOS.
Een veel gebruikte term die ik hoorde als grafisch vormgever is: "tijdloos". Men roept dan: "De klant wil een tijdloos ontwerp, waar hij jaren mee vooruit kan!"
Maar tijdloos zijn, is een utopie. Tijdloos bestaat niet. Zelfs de grootste merken herzien na een aantal jaren hun huisstijl en logo. Soms bijna onopvallend, zonder dat we er erg in hebben, maar net genoeg om bij de tijd te blijven.
Maar ook allerlei stromingen, alle culturen en bijvoorbeeld de vele religies die onze wereld rijk is. Allemaal blijven ze in beweging. Hoewel de essentie wellicht hetzelfde blijft, zullen zij er over vele jaren toch anders uitzien als vandaag. We leven dus nu, in de 21ste eeuw en daar kunnen we niet omheen. Zelfs al zouden we iets tijdloos willen, dan zal het resultaat over twintig jaar herkend worden als iets van bijvoorbeeld 2012 dat er tijdloos uit had willen zien. Dat klink misschien flauw, maar toch is het zo.

Al vinden we onszelf nog zo uniek in deze wereld, of behoren we anno nu tot één of andere splintergroep of minderheid. Ook al hebben we het gevoel dat we staan te roepen langs de zijlijn met het idee dat we geen wezenlijk deel van de maatschappij uitmaken: we blijven toch een product van onze wereld. We zijn het resultaat van waar we vandaan komen en vormen een onderdeel van de toekomst en de toekomst van hen die na ons komen.

Vanuit dat bewustzijn wil ik met u aan de slag. Want dit bewustzijn is enerzijds relativerend, maar biedt ook een scherpere blik op wat er dan wel mogelijk en wenselijk kan zijn...Home

Home


Succes verhalen

Guatemala

Congo

Andere projecten

Legio Secunda Augusta

Socci et Hostes

Coronel de la Cochinilla