Opinies, Achtergronden, Succes Verhalen en Andere Projecten.

INDEX:

Opinies
Slingers voor iedereen!
Creatief?
Tijdloos = zinloos
Crisis?

Achtergronden
Een blazoen...
Geen verzamelaar
Met figuurzaag en houtlijm
Levende geschiedenis

Succes verhalen
Guatemala
Congo

Andere Projecten
Legio Secunda Augusta
Socci et Hostes
Coronel de la Cochinilla

OVER CREATIVITEIT
Creativiteit om de creativiteit leidt volgens mij nergens toe, tenminste niet als het om donateur- of fondsenwerving gaat . Creatief in de zin van oorspronkelijk of origineel bestaat zelfs niet, als je het mij vraagt. Creativiteit is naar mijn idee het herschikken en reorganiseren van reeds bestaande dingen en ideen die dan hoogstens vervreemdend voor het publiek kunnen zijn. Of die - als de kunstenaar de door hem gebruikte elementen grondig uitgekleed heeft - een idee van oorspronkelijkheid geven. Maar altijd zullen creaties opgebouwd zijn uit elementen die ergens anders vandaan komen.

Voor mij is creativiteit op zijn best als het iets uitlegt en verbanden laat zien die relevant zijn voor het doel dat de creatie heeft, namelijk mensen interesseren voor en informeren over uw organisatie.

Een voorbeeld: Paars of oranje?
Stel dat uw organisatie zich inzet voor de situatie in Tibet. En u bedenkt dat het misschien leuk is om op een bepaalde dag zoveel mogelijk mensen paarse kledingstukken te laten dragen om aandacht te vragen voor de situatie daar. Maar verder ook gewoon omdat u paars een mooie kleur vindt.

Dan is dat voor mij een gemiste kans. Had u namelijk voor oranje gekozen, dan was dit misschien minder creatief geweest, maar wel relevanter, vanwege de kleding van de vele monniken in Tibet. U had zodoende een mooie gelegenheid gehad om iets vertellen over de betekenis van de kleur oranje voor de Boeddhisten. U had tegelijkertijd ook een link kunnen leggen naar het oranje van ons koningshuis en onze voetbalsupporters. Hierdoor zou vanaf dat moment iedereen voortaan bij de kleur oranje niet alleen aan voetbal en onze koningin denken, maar ook aan Tibet en uw organisatie.
Zo krijgt een gek idee volgens mij meer diepgang en meer de potentie om voort te blijven leven in de gedachte van de mensen.

Voor aap?
Ook vervreemding kan wel zijn functie hebben, maar dan alleen als het vragen oproept die u kunt uitleggen en beantwoorden.

Bijvoorbeeld:
De laatste tijd houd ik me ook bezig me met de geschiedenis van Ierland van voor onze jaartelling en ben er nu een kleine display en presentatie over aan het voorbereiden. En van de dingen die ik er graag bij zou willen hebben is de schedel van een berberaap. Zon schedel zal vervreemdend werken voor de toeschouwer, vragen oproepen en de aandacht vast gaan houden. Tevens biedt het mij aanknopings- punten voor mijn verhaal. Zon schedel is namelijk echt terug gevonden in Noord Ierland en is daar waarschijnlijk als offer in de grond gestopt.
Ook toont deze schedel aan dat Ierland ook toen al geen gesoleerd eiland was en zelfs banden had met noordelijk Afrika, waar deze aap (nog steeds) voorkomt. Daarnaast is de naam van de aap bruikbaar als bruggetje naar een uitleg over de houding van de oude Romeinen ten opzichte van andere volkeren. De naam Berber stamt namelijk af van de Romeinse term Barbaar. Deze naam werd ook gebruikt voor de volkeren die ten zuiden van de middellandse zee leefden.

Kortom:
Creatieve projecten initiren is dus voor mij niet even op een ochtendje iets geks bedenken, maar de tijd nemen om informatie te vergaren, te verwerken en deze vervolgens om te zetten tot een initiatief die uw doelgroep zich de komende tijd nog gaat herinneren, gewoon omdat het relevant was...Home

Home


Succes verhalen

Guatemala

Congo

Andere projecten

Legio Secunda Augusta

Socci et Hostes

Coronel de la Cochinilla